آغاز ثبت نام سرویس سال تحصیلی ۹۸-۹۹

اولیای عزیز جهت ثبت نام سرویس از تاریخ  ۹۸/۰۴/۰۵ به واحد حسابداری مراجعه نمایند