اولین نمایشگاه دستاوردهای مدارس غیردولتی و صنایع آموزشی وابسته واقع در مصلی

اولین نمایشگاه دستاوردهای مدارس غیردولتی و صنایع آموزشی وابسته واقع در مصلی و حضور افتخار آمیز مجتمع ابوعلی سینا در این نمایشگاه

 

پنجم الی هشتم اسفند 97 از ساعت 10 صبح لغایت 18

 

منتظر دیدار شما عزیزان هستیم