هشتمین نمایشگاه دستاوردهای علمی،پژوهشی و فوق برنامه

بازديد جناب آقاي نيك فطرت مديريت محترم كل مشاركت هاي مردمي اداره كل آموزش و پرورش تهران بزرگ و سركار خانم رويان نماينده مشاركت ها در امور بانوان و همپنين جناب آقاي دكتر احمدي كارشناس مسئول تربيت و مديرعامل بنياد دانشگاه فرهنگيان كشور از هشتمين نمايشگاه دست سازه ها و دستاوردهاي علمي،پژوهشي و فوق برنامه محتمع ابوعلي سينا

گزارش تصویری