آزمون تکمیل ظرفیت ورودی های پایه دهم-یازدهم و دوازدهم

آزمون تکمیل ظرفیت ورودی های پایه دهم-یازدهم و دوازدهم

روز چهارشنبه 29 خرداد در ساختمان صحرایی

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های 44273251 - 44282091 - 44201969-44225882  تماس حاصل فرمائید.